Новини

Новини

30.07.2021 г.

КВС Груп в България приключи сделката по придобиването на бизнеса на NN в България

Като резултат от достигнатото споразумение NN Пенсионно осигуряване се преименува на ОББ Пенсионно осигуряване, а NN Животозастраховане се влива в ДЗИ Животозастраховане

На 14.07.2021 г. Унгарската национална банка официално даде одобрение за прехвърляне на застрахователния портфейл на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) към „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, част от белгийската банково-застрахователна група КВС. На 17.06.2021 г. и Комисията по финансов надзор даде разрешение на „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД да придобие пряко акционерно участие в капитала на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД (NN Пенсионно осигуряване) в размер на 100%, като по-рано тази година Комисията за защита на конкуренцията даде и своето одобрение за сделката, като разреши придобиване на едноличен контрол на „ДЗИ Животозастраховане” ЕАД върху „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД (NN Пенсионно осигуряване) и върху цялото търговско предприятие на „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество” - клон София.

В следствие на това „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД ще промени наименованието си на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД , а „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество- клон София“  преустановява дейността си по животозастраховане в страната, като клиентите на NN Животозастраховане ще станат автоматично клиенти на ДЗИ - Животозастраховане. Обединяването на животозастрахователния бизнес на двете компании е процес, който има амбицията да изведе ДЗИ на челни позиции в животозастрахователния бизнес в страната.

Това беше естествен ход за ДЗИ в областта на животозастраховането. Компанията ни не престава да бъде лидер в този застрахователен сегмент и от придобиването на ДЗИ от страната на КВС Груп през 2007 г. посоката е била само една – още по-нагоре към челните места. Компаниите, част от КВС Груп в България и досега бяха еталон на пазара, но с добавянето и на пенсионно осигурително дружество към палитрата, предлагаме изцяло подобрено и завършено клиентско обслужване по линия на финансови услуги, което неизбежно ще бъде от огромно улеснение за хилядите ни клиенти в страната“, коментира приключването на сделката Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Разширяването на продуктовите предложения за нашите клиенти и увеличаването на каналите за продажби и обслужване ще са сред най-важните ефекти за тях в резултат от  сделката и аз съм убеден, че още в следващите месеци те ще могат да се възползват от тези допълнителни възможности. Българският пазар е сред ключовите пазари за КВС Груп, която затвърждава дългосрочния си ангажимент в страната и чрез сделката по придобиването на животозастрахователния и пенсионния бизнес на NN в България. Сега, с разширения достъп до иновационните продукти и процеси, които КВС Груп в България е интегрирала като предложение за своите клиенти, ще можем да предоставим допълнителни услуги и решения за тях да планират своето финансово бъдеще и да им осигурим клиентско преживяване съгласно техните предпочитания и очаквания. А първата стъпка, която очакваме да е факт още в следващите дни, е промяната на наименованието на пенсионната компания на NN и фондовете,  управлявани от нея, и обединяването им под бранда ОББ Пенсионно осигуряване.“, допълни Николай Стойков, главен изпълнителен директор на ОББ Пенсионно осигуряване.

Клиентите на NN Животозастраховане и NN Пенсионно осигуряване ще могат да бъдат обслужвани в съществуващите към момента офиси на NN, които са в процес на ребрандиране. Актуална информация за клиентите с животозастрахователни продукти може да бъде намерена на сайта на ДЗИ или потърсена на телефон 0700 117 17 и респективно на сайта на NN или телефон 0800 11 646, що се касае до пенсионни продукти.

Повече информация за промените, свързани със животозастрахователната компания, вижте тук.   

Повече информация за промените, свързани с пенсионната компания, вижте тук.

Последна промяна на: 30.07.2021 г.