Новини

Новини

28.10.2004 г.

LEONIA дава възможности за деривати на паричния пазар

ИНДЕКСЪТ ЩЕ ОТЧИТА САМО РЕАЛНО СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ МЕЖДУ БАНКИТЕ
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА, ТОДОР ТОДОРОВ


НОВИЯТ справочен индекс LEONIA, който ще бъде изчисляван от БНБ и ще отчита стойността на лихвения процент по всички сделки с необезпечени депозити овърнайт в български левове, влиза в сила през ноември. Създаването му ще увеличи възможностите за развитие на дериватни операции на българския паричен пазар, тъй като за разлика от Sofibor той ще дава по-обективна информация за междубанковия сегмент, защото ще отчита само реално сключените сделки на него. Това стана ясно при подписването на договора за изготвянето на LEONIA между БНБ, Асоциацията на търговските банки /АТБ/ и Българската дилърска асоциация /БДА/. В момента се правят тестовете на индекса, които ще продължат още няколко седмици. Новият индекс е полезен и има подкрепата на банките. Той допълва цялата система от ценова информация за пазара на банковото посредничество, каза Димитър Костов, председател на УС на АТБ и изпълнителен директор на ТБ Алианц България…
LEONIA увеличава прозрачността на пазара
ИВАН ИСКРОВ, УПРАВИТЕЛ НА БНБ


НОВИЯТ справочен индекс ще спомогне за увеличаване прозрачността на междубанковия пазар. Пазарните условия у нас, както и предстоящото присъединяване на България към ЕС, наложиха създаването на този справочен индекс по аналогия на индексите на развитите европейски пазари. При разработването на LEONIA е използвана методиката, която се прилага за индексите на европейските пазари...


Не виждам нормативни пречки за суапи
КАТЕРИНА МАКСИМОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДА 


LEONIA е аналог на EONIA, изчисляван в еврозоната, и за разлика от Sofibor е средната стойност на реално разменените депозити за деня. Подобно на EONIA, новият справочен индекс може да бъде използван за индексни лихвени суапи. От нормативна гледна точка не виждам пречки да се извършват подобни сделки - при тях отношенията на страните може да се регулират чрез подписване на рамкови споразумения.


Вярно е, че в момента няма клиентско търсене на подобни сделки. Няма и предлагане. Не отричам обаче, че подписване на рамково споразумение тип ISDA между българските банки би подпомогнало развитието на пазара.

В-к Пари

Последна промяна на: 25.03.2015 г.