Новини

Новини

28.02.2020 г.

„NN Бъдеще за теб” отпуска стипендии на български студенти за магистратура в Холандия

За шеста година NN Group ще предостави стипендии на български студенти, избрали да учат магистратура в Холандия през 2020/2021 година. „NN Бъдеще за теб“ ще отпусне на български младежи няколко стипендии, всяка по 5000 евро за предстоящата учебна година. По този начин компанията иска да подкрепи повече студенти в нужда, които имат желанието да продължат обучението си и да получат качествено образование в холандски университет.

„NN Бъдеще за теб“  е програма, която подпомага студенти с ограничени финансови възможности и чиито родители нямат висше образование, да завършат магистратура в Холандия, в областта на финансите, предприемачеството, управлението на риска или икономиката. Програмата предоставя стипендии на младежи от държавите, в които NN Group работи – Холандия, Белгия, Полша, Гърция, Румъния, Испания, Чехия, Унгария, България, Словакия, Турция и Япония.

Кандидатстването става през платформата https://bit.ly/2jsom42.  Там е поместена подробна информация за всички условия на програмата, списък на одобрените университети, както и документите, които трябва да бъдат предоставени. Всички желаещи могат да подадат своите документи до 02 април 2020 г. Всеки студент по време на обучението ще има подкрепата на свой NN ментор. На успешно завършилите програмата NN България ще предложи възможност за стаж в компанията.

„NN Бъдеще за теб“

„NN Бъдеще за теб“ е програма за корпоративна социална отговорност на NN Group. Тя е изградена около три ключови принципа: насърчаване на финансовото образование и независимост; създаване на икономически възможности за младите хора; и подкрепа за семействата с деца, изпитващи финансови затруднения.

За NN е приоритет да създава икономически възможности за младите хора. Тя дава на студентите шанс, едновременно с обучението си за магистърска степен, да трупат и ценен опит, живеейки и учейки зад граница.

Последна промяна на: 11.03.2020 г.