Новини

Новини

01.06.2021 г.

NN Животозастраховане започва изпращане на бонус писмата за 2020 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искаме да ви информираме, че започва изпращане на бонус писмата за 2020 г. за клиенти на NN Животозастраховане. Бонус писмото достига до вас на хартия или по имейл - според предпочетения от вас начин. В него като наш клиент ще намерите информация за увеличението на застрахователната сума по вашата застраховка „Живот“ в резултат на постигнатата от NN Животозастраховане доходност при управление на застрахователните резерви през 2020 г.

Комуникацията към вас съдържа още информация за реализираната доходност от инвестиционните фондове на NN, а получателите на писма на хартия запознава и с едно от най-важните събития от началото на годината, а именно – постигнатата договореност между NN и KBC за продажба на пенсионния и животозастрахователния бизнес на NN в България на ДЗИ Животозастраховане (част от белгийската банково-застрахователна група КВС).

За повече информация и въпроси във връзка с бонус писмото по Вашата застраховка „Живот“, моля да се свържете с Центъра за контакт с клиенти на NN България на тел. 0800 11 464.

Последна промяна на: 01.06.2021 г.