Новини

Новини

27.12.2018 г.

Промени в правилниците и нови инвестиционни политики на пенсионните фондове на NN

На основание на чл. 144, ал. 5, чл. 229, ал. 5 и чл. 175а, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД уведомява осигурените лица, че са одобрени промени в правилниците за организацията и дейността на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, и са приети нови инвестиционни политики на фондовете. Измененията и допълненията в правилниците са свързани със съобразяването им с новите инвестиционни политики на фондовете, както и с прецизиране на някои текстове относно изплащането на средства от осигурителната партида. В правилника на „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” е извършена и промяна, свързана с намаляване на таксите, които пенсионноосигурителното дружество събира в случаите, когато договорът за доброволно пенсионно осигуряване не се сключва чрез осигурителен посредник.

Всяко лице, което желае да се запознае с промените в правилниците и с новите инвестиционни политики на фондовете, може го направи в офис на дружеството, или на https://www.nnbulgaria.com/pension-insurance/about-the-company/regulations

Последна промяна на: 27.12.2018 г.