Новини

Новини

03.12.2021 г.

Промени в правилника на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ (с предишно наименование „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“)

Уважаеми клиенти,

На основание на чл. 229, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД (с предишно наименование „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД) уведомява осигурените лица, че с решение на Комисията за финансов надзор № 875-ДПФ от 02.12.2021 г. са одобрени промени в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд ОББ“ (с предишно наименование „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“). Измененията и допълненията са свързани с привеждането на дейността на дружеството в съответствие с изменения в нормативната уредба. В допълнение са направени и промени, отразяващи промяната в наименованието на дружеството и на пенсионния фонд, както и промени в Раздел 8 "Размер на таксите и удръжките, събирани от дружеството“.

Всяко лице, което желае да се запознае с промените в правилника, може го направи в офис на дружеството, или на електронната страница на адрес https://www.nnbulgaria.com/

Последна промяна на: 03.12.2021 г.