Новини

Новини

22.10.2021 г.

Промени в правилника на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ (с предишно наименование „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“)

На основание на чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД (с предишно наименование „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество” ЕАД) уведомява осигурените лица, че са одобрени промени в правилника за организацията и дейността на „Професионален пенсионен фонд ОББ“ (с предишно наименование „Ен Ен Професионален пенсионен фонд“). Измененията и допълненията са свързани с привеждането на дейността на дружеството в съответствие с изменения в нормативната уредба, както и с промяна на наименованието на дружеството и на пенсионния фонд.

Всяко лице, което желае да се запознае с промените в правилника, може го направи в офис на дружеството, или на електронната страница на адрес https://www.nnbulgaria.com/

Последна промяна на: 22.10.2021 г.