Новини

Новини

22.12.2021 г.

Промени в правилника на „Универсален пенсионен фонд ОББ“

Уважаеми клиенти,

На основание на чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД уведомява осигурените лица, че с решение на Комисията за финансов надзор № 920-УПФ от 21.12.2021 г. са одобрени промени в Правилника за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“. Измененията и допълненията са свързани с привеждането на дейността на компанията в съответствие с изменения в нормативната уредба, както и с процесите на еднократно изплащане на средства и актуализацията на пенсиите и разсрочените плащания.

Екипът на ОББ Пенсионно осигуряване

Последна промяна на: 22.12.2021 г.