Новини

Новини

04.03.2021 г.

Съобщение за клиенти на NN относно постигнатата договореност между NN и KBC

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да ви информираме, че на 11.02.2021 г. NN Group обяви, че е постигната договореност с KBC за продажба на пенсионния и животозастрахователния бизнес на NN в България на ДЗИ Животозастраховане, част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Тази сделка е резултат от сериозен анализ, като промяната на собствеността е в съответствие със стратегията и преоценката на портфолиото на NN. Сделката е предмет на последващи регулаторни одобрения, като се очаква трансакцията да бъде финализирана в рамките на 2021 г.

В светлината на постигнатата договореност правата, които произтичат от съществуващи договорни отношения по вашите договори, могат да бъдат променяни само в съответствие с действащото законодателство. Гаранция за защитата на вашите клиентски права са регулаторните одобрения по сделката, които следва да бъдат получени през следващите месеци.

По отношение на пенсионния бизнес на NN в България - с промяната на собствеността на пенсионната компания вие, като наши клиенти,  запазвате изцяло договорните си отношения с всички, произтичащи от тях  права и задължения. След финализирането на трансакцията вие ще останате клиенти на същата компания, която ще продължи да функционира като част от белгийската банково-застрахователна група KBC в България, с променено наименование. 

По отношение на застрахователния бизнес - с прехвърлянето на дейността и застрахователния портфейл от NN Животозастраховане на ДЗИ Животозастраховане договорените условия по застрахователните договори не се променят. Поемащият застраховател остава обвързан с ангажиментите по сключените вече договори. За получаване на съответните регулаторни одобрения следва да бъдат представени доказателства, че правата на застрахованите няма да бъдат нарушени, както и че поемащият застраховател има финансовите и организационни възможности, които да осигурят изпълнението на произтичащите от прехвърлените договори ангажименти.

За запазване на правата по ваши договори с NN не е необходимо да предприемате никакви допълнителни действия.

През последните 20 години ние от NN изградихме бизнеса си в България, посрещайки потребностите на над 400 хиляди индивидуални и над 400 корпоративни клиенти с нашите пенсионни и застрахователни решения, и създадохме бранд с една от най-добрите репутации на българския застрахователен пазар.

С продажбата на КВС пенсионният и застрахователният ни бизнес отбелязват нова фаза в развитието си. Компаниите, част от КВС Груп в нашата страна, са Обединена българска банка, ДЗИ Общо застраховане, ДЗИ Животозастраховане, ОББ Интерлийз, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер, КВС Клон България. В България КВС Груп интегрира компании, предоставящи пълния спектър от финансови услуги чрез разнообразие от канали, насочени главно към индивидуални клиенти, микробизнес, малък и среден бизнес и корпоративни клиенти. Всички компании на КВС в България споделят визията за дигитализация и модернизация на дейностите и услугите си и подкрепят прилагането на иновативни решения в своя бизнес.

Центърът за контакт с клиенти на NN в България е на разположение за отговор на всички въпроси, които искате да поставите във връзка с постигнатото споразумение между NN и KBC. Можете да се свържете с нас по предпочитания от вас начин:

Оставаме на ваше разположение, ангажирани с това да ви помагаме да планирате финансовото си бъдеще.

Последна промяна на: 05.03.2021 г.