Новини

Новини

04.09.2019 г.

Стартира „Защита при злополука +“ от NN България

Застраховката е с подобрени условия и заменя досегашната „Защита при злополука“

От 2-ри септември NN България стартира предлагането на подобрената застраховка „Защита при злополука +“, която заменя познатата до момента „Защита при злополука“. 

„Защита при злополука +“ е комплексен продукт по отношение на възможни  рискове, които покрива, и универсален по отношение на нужди, които удовлетворява. Тъй като злополуката е застрахователно събитие, което настъпва неочаквано и има неблагоприятни последици с продължителен ефект, не е погрешно да твърдим, че „Защита при злополука +” е една от задължителните мерки, които човек трябва да предприеме за личната си  сигурност и защита, както и тази на своите най-близки хора. Тя може да ни защитава в динамичното ежедневие, в свободното ни време и по време на почивките и пътуванията ни – навсякъде, където може да сме изложени на рискове.

Сред основните преимущества на „Защита при злополука +“ са:

  • Много повече рискове включени в основното покритие на застраховката, без това чувствително да оскъпява цената й. Така например, фрактурата – едно от най-честите застрахователни събития, вече е достъпна за всички застрахователни суми;
  • При смърт вследствие на пътно-транспортно произшествие застрахователната сума се удвоява;
  • Допустимата възраст при сключване на застраховката се увеличава с 10 год. – от 64 г. на 74 г. Със същия срок се увеличава и възрастта при изтичане на срока на договора – от 65 г. на 75 г., което разширява кръга на потенциалните клиенти;
  • Удължена срочност на застраховката – варианти между 1 и 4 години. С нарастването на срока на застраховката намалява размерът на премията. Например, премията при четиригодишния срок е близо два пъти по-ниска от тази при едногодишния. Така, по-дългият срок спестява средства, а с годишното плащане на премията клиентът пести усилия и време, като се освобождава от необходимостта да сключва нов договор всяка година;
  • Застраховката се сключва без необходимост от медицински преглед;
  • Включено  покритие срещу пасивен тероризъм;
  • Включено покритие за престой вкъщи след хоспитализация вследствие на злополука. За всеки ден престой вкъщи клиентът получава половината от дневното обезщетение за риска „Болничен престой вследствие на злополука“. Броят на дните „Престой вкъщи“ е равен на броя на изплатените дни „Болничен престой“.
  • Включено покритие Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука (без изискване за минимален процент изгубена работоспособност и минимален срок на ТЕЛК).
Научете още за условията на новата застраховка „Защита при злополука +“ и планирайте финансовото си бъдеще, като се свържете с нас. 

Последна промяна на: 09.09.2019 г.