NN България

NN България

Новото име на Ен Ен Застрахователно акционерно дружество - клон София“ КЧТ (NN Животозастраховане) e „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД, а на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. Това отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори и качеството на обслужване.

Научете повече относно:

За нас

NN Group е млада компания с богата история. Тя обхваща животозастраховането, пенсионното осигуряване и управлението на инвестиции, които по-рано бяха част от портфолиото на ING Group. През 2014 г. тези услуги се обособиха в самостоятелна компания (в съответствие с договор между ING и Европейската Комисия). Днес NN Group разчита на своя 175-годишeн опит, като същевременно носи големия потенциал за развитие на една нова компания.

По света

В NN Group се грижим за личните финанси на над 17 милиона клиенти в редица европейски страни и Япония. Сред тях има физически лица, малки и средни предприятия, големи корпорации и институционални клиенти. Стремим се да предлагаме едновременно леснодостъпни и професионални финансови услуги в сферата на пенсионното осигуряване, застраховането, управлението на активи и банкирането  – цел, която би била невъзможна без нашите 15 000 служители, както и мрежата ни от професионални консултанти и брокери. Помагаме, като предоставяме решения, съобразени със специфичните финансови нужди на нашите клиенти. 

NN Group е публична компания, регистрирана на фондовата борса Euronext в Амстердам, и акциите й са част от основния борсов индекс AEX 25 на най-големите холандски компании. Групата включва Национале-Недерланден, NN Интернешънъл, Делта Лойд, NN Investment Partners, ABN AMRO, Movir, AZL, BeFrank и OHRA.

През 2020 г. компанията ни отбелязва 175 години история и опит в сферата на животозастраховането и пенсионното осигуряване. 
В България

В нашите две компании NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане имаме обща цел – да помагаме на хората да се погрижат за важните за тях неща. Тук сме от 2001 г. и предлагаме както защита срещу непредвидени рискове и финансова независимост след пенсиониране, така и съвети за инвестиционно, данъчно и наследствено планиране. При нас са добре дошли всички възможни въпроси относно личните ви финанси.


NN Пенсионно осигуряване управлява NN Универсален пенсионен фонд, NN Професионален пенсионен фонд и NN Доброволен пенсионен фонд. Участието в тях ви дава възможност да запазите стандарта си на живот в годините след пенсиониране. С NN Животозастраховане се възползвате и от застрахователни решения, с които спестявате, защитавате себе си и близките си от различни рискове, покривате рискове и инвестирате на международните финансови пазари. NN в България обслужва над 400 корпоративни и над 410 000 индивидуални клиенти чрез NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане.

Тук сме, за да предоставяме финансови решения и да ви консултираме в управлението на личните финанси в пет области: инвестиционно, пенсионно, застрахователно, данъчно и наследствено планиране. Нашият опит показва, че интегрираните решения винаги са по-добри.

Вашата финансова сигурност не е лукс, а въпрос на прецизно и отговорно планиране. За да получите финансово решение, разработено специално за вас, просто потърсете консултантите на NN България.
Последна промяна на: 09.08.2021 г.