NN България

NN България

В NN вярваме, че когато заобикалящата среда е с по-добри перспективи, а любимите хора са спокойни и осигурени, всички намираме повече поводи да се усмихваме! Затова чрез екологичните и социалните си програми търсим пътя, по който можем да сме полезни на вас и на цялото общество. Съчетаваме грижата за личните финанси с отговорно отношение към обществените интереси и нужди, сред които са устойчивото икономическо развитие и подобряване качеството на живот като цяло. Ще продължим да правим това, защото нещата, които са важни за вас, са важни и за нас.

Бизнес

Групата предлага финансиране на алтернативни източници на енергия, микрофинансиране, проекти за редуциране на вредните емисии, зелени инвестиции, които имат за цел повишаване качеството на околната среда.

Виж повече

Околна среда

Основната ни цел е да управляваме ефектите от дейността си върху околната среда. Ние намаляваме консумацията на енергия като използваме най-вече енергия от възобновяеми източници - вятър, слънце и вода.

Виж повече

Хора

Ние осигуряваме безопасна и стимулираща работна среда за своите служители. Вярваме, че това води до силна ангажираност и висок професионализъм, което прави бизнесът ни успешен. 

Виж повече

Общество

Ние продължаваме да работим за увеличаване на финансовата грамотност, така че повече хора да се възползват от възможността да планират своето финансово бъдеще и да бъдат финансово независими.

Виж повече
Последна промяна на: 28.04.2020 г.