Корпоративна ангажираност

Корпоративна ангажираност

Околна среда

Основната ни цел е да управляваме ефектите от дейността си върху околната среда. Ограничаваме консумацията на енергия, като използваме най-вече енергия от възобновяеми източници - вятър, слънце, вода и инвестираме в проекти, които ограничават отделянето на въглероден диоксид.

От септември 2017 г. NN Group е част от европейския и световния индекс за устойчиво развитие на Дау Джоунс (Dow Jones Sustainability Index, DJSI). Това означава, че Групата е сред водещите 10% от компаниите в застраховането и пенсионното осигуряване на база резултати в сферата на устойчивото развитие. Позицията на компанията се оценява по три различни измерения: икономическо (79 точки), свързано с околната среда (79 точки) и социално (81 точки). Общата оценка за NN Group е 80 точки (от максимум 100) при средна стойност за индустрията от 47 точки.

През 2016 г. NN Group се включи и в  FTSE4Good Index. Индексът FTSE4Good  е предназначен за измерване представянето на акциите на компании, демонстриращи добри практики в областта на околната среда, социалните и управленски политики.

Ние компенсираме остатъка от нашите CO2 емисии чрез закупуване на Доброволни въглеродни единици (Voluntary Carbon Units, VCU), Златен стандарт. В резултат на това постигнахме 100% въглеродна неутралност през 2016 г. Въглеродните кредити, които придобихме, идват от парк ветрогенератори в Маниса, Турция. Паркът включва 23 модерни вятърни турбини с общ капацитет от 57,5 MW и осигурява възобновяема енергия на около 20 000 домакинства. Проектът гарантира намаляване на емисиите от парникови газове поради замяната на изкопаемите горива с вятърна енергия.

Стремим се да помагаме на хората и на света около нас посредством нашите служители. Със своите доброволчески труд и време те активно допринасят за разрешаване на различни социални и екологични проблеми.

В България

  • През ноември 2017 г. служители на NN участваха в засаждането на Новата гора на София. Новозалесените площи имат за цел да подобрят качеството на въздуха и живота в столицата, както и да превърнат София в по-зелен и красив град. Създаването на бъдещата гора е част от инициативата „Мисли чисто“ на Столична община.
  • В началото на 2016 г. поставихме началото на поредната ни зелена инициатива – да превърнем в живи дръвчета прочетените книги, и по специално прочетените книги за деца и юноши, които събират прах по рафтовете ни вкъщи. Срещу събрани в офисите на NN заглавия за деца и юноши компанията закупи живи дръвчета, които по-късно бяха засадени. А детските книги, събрани от нас, дарихме на децата от SOS Детски селища.
  • През 2015 г. за пореден път се включихме в кампанията „Да изчистим България заедно”. Представители на NN България от всички краища на страната участваха в почистването и обединиха усилията си за една по-чиста България.
  • В края на 2014 г. реализирахме инициативата „Зелена Коледа”, по време на която украсихме офисите на компанията с живи коледни елхи, а през март 2015 г. засадихме нашите дръвчета сред природата.
  • През 2014 г. стартирахме и ициативата „КАП(ач)КА по КАП(ач)КА“, която има за цел събирането и предаването на пластмасови капачки за рециклиране. С това допринасяме за ограничаване на вредните пластмаси, изхвърлени в природата, а набраните средства използваме за благотворителност.
  • С финансовата подкрепа на ING Банк-клон София се извърши обновление и поддръжка на градинката пред църквата Св. Седмочисленици" в София.
Последна промяна на: 04.12.2017 г.