NN България

NN България

Пазарни проучвания

На тази страница публикуваме нашите анализи и изследвания, които проследяват нагласите в обществото и как се променят те през годините, като започнем от пазара на труда и достигнем до образователната система. Защото за нас е важно да познаваме средата, в която работим, и да знаем с какво можем да допринесем за по-добрите условия в тази среда.

2013 г.

Проучване на УНИЦЕФ България, осъществено с подкрепата на ING.

2011 г.

Финансова грамотност и поведение в България и по света - Резултати от проучвания на ING през 2010 и 2011 г.

2010 г.

Нагласи към форми на мотивация.

Последна промяна на: 28.04.2020 г.