NN България

NN България

Нашата марка е много повече от името или логото на компанията. Тя е усещането, което остава у клиентите ни, след като установят контакт с нас. Тя олицетворява нещата, които ние като компания правим, и по-важното – начина, по който ги правим.

Всеки застраховател продава продукти и услуги. Всеки инвестиционен мениджър предоставя финансови съвети и консултации. Това, което ни отличава от останилите застрахователи и компании за управление на инвестициите, е преживяването на нашите клиенти. За нас е важно да отговорим на техните въпроси, да разясним изчерпателно общите ни условия. Държим на това клиентите ни да се чустват подкрепяни и третирани справедливо. А във важните за тях моменти, като подаване на иск за застрахователно плащане или пенсиониране, нашите действия да отговорят (и дори да надхвърлят) техните очаквания.

Стремим се нашата марка да се асоциира с положително усещане от преживяването на клиентите ни с нас. За нас е важно да осигуряваме стойност и подход, основан на разбиране, индивидуално отношение и загриженост. Защото това, което има значение за нашите клиенти, има значение за нас. Това е причината, поради която NN е За теб.

Последна промяна на: 28.04.2020 г.