Нашите ценности

Нашите ценности

Стремим се да осигурим по-добро финансово бъдеще за вас и смятаме, че това е възможно, ако в работата си прилагаме три основни ценности: грижа, откритост, ангажираност.

Да се грижим означава, че..

Нашите клиенти са винаги отправна точка във всичко, което правим. Работим упорито, за да изпълним и надминем вашите очаквания. Предоставяме знанието и увереността, която ви е нужна, за да вземате разумни финансови решения. Същевременно държим на  уважението един към друг, като зачитаме човешките права, защитаваме равните възможности и насърчаваме различията в начина на мислене. Стремим се да избягваме или отговорно да управляваме всяко отрицателно влияние, което нашите бизнес дейности може да имат върху хората или околната среда.

Да сме открити означава, че..

Казваме това, което мислим, и мислим това, което казваме. Държим да бъдем разбирани лесно, да сме прозрачни и достъпни. Използваме разбираем език. Обясняваме внимателно условията, рисковете, ползите и разходите, свързани с нашите продукти и услуги. Отчитаме своевременно и точно нашите финансови и нефинансови резултати.

Ние в NN държим да бъдем лесно достъпни, внимателни и отзивчиви, както и държим на вашата обратна връзка за предлаганите продукти и обслужване.

Да сме ангажирани означава, че..

Нашият бизнес съществува благодарение на доверието, което изграждаме с нашите клиенти. Затова се отнасяме с изключителна отговорност към това доверие. Спазваме всички приложими закони, правила, вътрешни политики и указания. Държим на това да осъществяваме съвместна дейност само с отговорни, почтени партньори, които действат в съответствие със закона. Стремим се да осъществяваме дейността си с поглед към бъдещето, като се фокусираме върху дългосрочните си цели, а не върху краткосрочната печалба. Използваме своето знание отговорно и пазим поверената ни информация. Спазваме обещанията си. Ангажираме се с инициативи, които създават по-добър живот за бъдещите поколения.

Последна промяна на: 15.07.2020 г.