Удостоверение за направени вноски

В началото на всяка година, с оглед на възможността да ползвате годишни данъчни облекчения, можете да получавате по имейл удостоверението, което ние издаваме за направени вноски за доброволно пенсионно осигуряване и за платени премии по застраховка „Живот".
Последна промяна на: 27.08.2018 г.