Пенсионно осигуряване от ОББ

Пенсионно осигуряване от ОББ

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Универсален
пенсионен фонд

Допълнително задължително пенсионно осигуряване (III-та категория труд)

Професионален
пенсионен фонд

Допълнително задължително пенсионно осигуряване (I-ва и II-ра категория труд)

Доброволен
пенсионен фонд

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Зелена стрелка нагоре, оранжева - надолу и две графични стрелки диагонално

Стойност на дял

Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на съответния пенсионен фонд. Размерът на средствата в партидата се изчислява като броят на притежаваните дялове се умножи по стойността на един дял за съответния работен ден.

Виж всички стойности
Стойност на дял за 25.01.2022 г.
NN УПФ
1.86391 лв.
NN ППФ
1.92074 лв.
NN ДПФ
2.04693 лв.

Препоръчай ми решение

Ако първата работа ми предстои

Ако първата работа ми предстои

 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ

Ако вече работя

Ако вече работя

 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ

Ако вече съм пенсионер

Ако вече съм пенсионер

 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ

Ако съм работодател

Ако съм работодател

 

ИСКАМ ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ

Знаете ли кое е вашето пенсионноосигурително дружество?

Избирайки пенсионен фонд, вие решавате как да бъдат управлявани вашите пари за втора пенсия, както и нивото на обслужване, което получавате.

Повече информация

Колко пари са ви нужни, за да се пенсионирате?

За да постигнете целите си за пенсиониране, важно е да започнете да спестявате възможно най-рано. Необходимо е да следвате три важни стъпки – планиране, управление на бюджета и спестяване.

Повече информация

Калкулатор

Колко данък върху доходите спестявате?

Портфейл и лупа Научи повече

Калкулатор

Натрупани средства/размер на пенсиите

Банкноти и стрелки Научи повече

Калкулатор

Калкулатор за определяне размера на осигурителната вноска

Калкулатор и часовник Научи повече

       Тристълбова пенсионна система в България

 • 1 Стълб

  Държавно обществено осигуряване
  • Разходо-покривен принцип

   Разходо-покривен принцип

   Принцип на осигуряване, при който вноските на осигурените лица постъпват в общ фонд и с тях се покриват разходите по изплащане на пенсиите на настоящите пенсионери. На този принцип работи Държавното обществено осигуряване, което формира първия стълб на пенсионно осигурителната система.

  • Вноски определени с нормативен акт
  • Администриран от държавата: фонд “Пенсии”

   Администриран от държавата: фонд “Пенсии”

   Първият стълб на пенсионната система, се администрира от държавата. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване се приема със Закона за бюджета на ДОО и е в сила за една календарна година (от 1 януари до 31 декември), като в него са обособени бюджетите на фонд „Пенсии“, „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, „Трудова злополука и професионална болест“, „Общо заболяване и майчинство“ и „Безработица“. Всеки от фондовете се попълва от специфични източници и се изразходва за целеви осигурителни плащания.

 • 2 Стълб

  Допълнително задължително осигуряване
  • Капиталов Принцип

   Капиталов Принцип

   Принцип на осигуряване, при който средствата се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице и са негова собственост. Размерът на пенсията се определя в зависимост от размера на натрупаните по партидата средства и в съответствие с правилника на съответния пенсионен фонд. На този принцип работят фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

  • Дефинирани вноски

   Дефинирани вноски

   При схемите с определен размер на осигурителните вноски (defined contribution) размерът на плащанията след придобиване право на пенсия не е предварително определен, а зависи при равни други условия от размера на осигурителната вноска, срока на осигуряване и равнището на доходност от инвестиране на средствата на пенсионната схема.

  • Два вида частни УПФ: ППФ - за работещи при 1 и 2 категория труд
 • 3 Стълб

  Допълнително доброволно осигуряване
  • Капиталов Принцип

   Капиталов Принцип

   Принцип на осигуряване, при който средствата се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице и са негова собственост. Размерът на пенсията се определя в зависимост от размера на натрупаните по партидата средства и в съответствие с правилника на съответния пенсионен фонд. На този принцип работят фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

  • Дефинирани вноски

   Дефинирани вноски

   При схемите с определен размер на осигурителните вноски (defined contribution) размерът на плащанията след придобиване право на пенсия не е предварително определен, а зависи при равни други условия от размера на осигурителната вноска, срока на осигуряване и равнището на доходност от инвестиране на средствата на пенсионната схема.

  • Доброволни пенсионни фондове

   Доброволни пенсионни фондове

   Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд е гъвкава форма за натрупване на средства, която дава възможност за получаване на допълнителна пенсия. За размера на бъдещата пенсия голямо значение имат размерът и периодичността на направените вноски, доходността от управлението на средствата, периодът на осигуряване и удръжките от страна на пенсионното дружество.

Вестник с графики и стрелки нагоре и надолу

Инвестиции

NN Group е сред лидерите в управлението на активи в Европа и Азия

Монитор и бележник

Статистика

Запознай се с нашите актуални резултати

Смартфон и глобус

Контакти

Свържи се с нас на безплатния ни телефон
0800 11 464

 

Последна промяна на: 31.07.2021 г.