За NN Пенсионно осигуряване

За NN Пенсионно осигуряване

NN Пенсионно осигуряване управлява NN Универсален пенсионен фонд, NN Професионален пенсионен фонд и NN Доброволен пенсионен фонд. Ние сме част от NN България. Заедно с NN Животозастраховане помагаме в грижата за личните финанси на над 420 000 индивидуални и 400 корпоративни клиенти, като ежедневно се стремим да постигаме устойчиви финансови резултати за техните спестявания.

Началото

Започнахме своята дейност като ING Пенсионно осигуряване през април 2001 г., което стана едновременно с въвеждането на тристълбовия модел на пенсионно осигуряване в страната.

Капитал

„Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД има регистриран капитал от 8 700 000 лв., чийто едноличен собственик е холандското дружество „Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс“ Б.В.

Лиценз

„Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД притежава лиценз за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване №6 от 3 октомври 2000 г."

Управляваните от нас фондове притежават следните разрешения за осъществяване на дейност:

NN Универсален пенсионен фонд – Решение №349-УПФ/25.08.2003 г. на КФН, вписан в Търговския регистър на СГС на 16.02.2001 г. по ф.д. № 1793/2001 г., регистрационен код в НАП №061.

NN Професионален пенсионен фонд - Решение №348-ППФ/25.08.2003 г. на КФН, вписан в Търговския регистър на СГС на 30.11.2000 г. по ф.д. № 14208/2000 г., регистрационен код в НАП №062.

NN Доброволен пенсионен фонд - Решение №347-ДПФ/25.08.2003 г. на КФН, вписан в Търговския регистър на СГС на 04.12.2000 г. по ф.д. № 14263/2000 г.

NN Пенсионно осигуряване е вписано в Публичния регистър на лицензираните пенсионноосигурителни дружества. За Публичния регистър на лицензираните пенсионноосигурителни дружества на Комисията за финансов надзор (ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ и КАРТОТЕКА, точка 10), натиснете тук.

Осигурителните посредници на NN Пенсионно осигуряване са вписани в публичния регистър на осигурителните посредници в България. За Публичния регистър на осигурителните посредници на Комисията за финансов надзор (ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ и КАРТОТЕКА, точка 13), натиснете тук.

Източници: http://www.fsc.bg, NN Пенсионно осигуряване

Последна промяна на: 02.07.2020 г.