За NN Пенсионно осигуряване

За NN Пенсионно осигуряване

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

NN Пенсионно осигуряване управлява NN Универсален пенсионен фонд, NN Професионален пенсионен фонд и NN Доброволен пенсионен фонд. Ние сме част от NN България. Заедно с NN Животозастраховане помагаме в грижата за личните финанси на 440 000 индивидуални и над 400 корпоративни клиенти, като ежедневно се стремим да постигаме устойчиви финансови резултати за техните спестявания.

Началото

Започнахме своята дейност като ING Пенсионно осигуряване през април 2001 г., което стана едновременно с въвеждането на тристълбовия модел на пенсионно осигуряване в страната.

Капитал

„Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД има регистриран капитал от 8 700 000 лв., чийто едноличен собственик е холандското дружество „Ен Ен Континентъл Юръп Холдингс“ Б.В.

Лиценз

„Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД притежава лиценз за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване №6 от 3 октомври 2000 г."

Управляваните от нас фондове притежават следните разрешения за осъществяване на дейност:

NN Универсален пенсионен фонд – Решение №349-УПФ/25.08.2003 г. на КФН, вписан в Търговския регистър на СГС на 16.02.2001 г. по ф.д. № 1793/2001 г., регистрационен код в НАП №061.

NN Професионален пенсионен фонд - Решение №348-ППФ/25.08.2003 г. на КФН, вписан в Търговския регистър на СГС на 30.11.2000 г. по ф.д. № 14208/2000 г., регистрационен код в НАП №062.

NN Доброволен пенсионен фонд - Решение №347-ДПФ/25.08.2003 г. на КФН, вписан в Търговския регистър на СГС на 04.12.2000 г. по ф.д. № 14263/2000 г.

Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ, вписан в регистър БУЛСТАТ с № 177529632, по силата на Решение № 748 - ФИПП от 12.10.2021 г. на КФН.

Фонд за разсрочени плащания ОББ, вписан в регистър БУЛСТАТ с № 177528577, по силата на Решение № 723 - ФРП от 05.10.2021 г. на КФН.

NN Пенсионно осигуряване е вписано в Публичния регистър на лицензираните пенсионноосигурителни дружества. За Публичния регистър на лицензираните пенсионноосигурителни дружества на Комисията за финансов надзор (ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ и КАРТОТЕКА, точка 10), натиснете тук.

Осигурителните посредници на NN Пенсионно осигуряване са вписани в публичния регистър на осигурителните посредници в България. За Публичния регистър на осигурителните посредници на Комисията за финансов надзор (ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ и КАРТОТЕКА, точка 13), натиснете тук.

Политики и правила

Източници: http://www.fsc.bg, NN Пенсионно осигуряване

Последна промяна на: 14.10.2021 г.