Управленска структура на NN Пенсионно осигуряване

Управленска структура на NN Пенсионно осигуряване

Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД

Структура на управлeниеКапиталАкционери на фонда и %-но участие
Управителен съвет:
Николай Стойков - председател 
Анастас Петров - изпълнителен директор
Мая Русева - член на УС
Eлица Занчева - член на УС
Диляна Димитрова Милева  - член на УС
8 700 000 лева
100% NN Continental Europe Holding B.V.

Структура на управление на Попечителските съвети на Ен Ен Универсален пенсионен фонд (УПФ) и на Ен Ен Професионален пенсионен фонд (ППФ) и на Консултативния съвет на Ен Ен Доброволен пенсионен фонд (ДПФ)

NN УПФNN ППФNN ДПФ


Анастас Петров - председател
Здравчо Здравчев
Паунита Петрова
Биляна Йосифова
Веселина Старчева
Лиляна Лъскова
Людмила Антонова
Пирин Атанасов
Християн Христов
Добри Митрев
Мирослав Тончев
Любомир Левичаров
Олга Чугунска
Искра Ангелова
Снежана Яначкова

Анастас Петров - председател
Здравчо Здравчев
Паунита Петрова
Биляна Йосифова
Веселина Старчева
Лиляна Лъскова
Людмила Антонова
Пирин Атанасов
Християн Христов
Добри Митрев
Мирослав Тончев
Любомир Левичаров
Олга Чугунска
Искра Ангелова
Цветелина Милчалиева

Анастас Петров - председател
Бойко Димитрачков
Пенка Тишкова
Гергана Рядкова
Анелия Димова
Йордан Скорчев
Росица Данаилова
Нели Тинкова
Пламен Грозданов
Свилен ТодоровЗа връзка с попечителските съвети на УПФ и ППФ и консултативния съвет на ДПФ: 1404 София, бул. България № 49Б, тел. 02 / 960 8541, лице за контакти: София Микуцева – секретар.

Изпълнителни директори

ИмеДлъжностТелефонE-mail адрес
Николай Стойков Главен изпълнителен директор +359 (02) 960 8444 nikolay.stoykov@nnbulgaria.com
Анастас Петров Изпълнителен директор +359 (02) 960 8444 anastas.petrov@nnbulgaria.com

За повече информация: Център за контакт с клиенти: 0800 11 464

ИмеДлъжностТелефонE-mail адрес
Теодора Борисова Корпоративни продажби +359 (02) 960 8473 teodora.borisova@nnbulgaria.com
Красимир Маринов Маркетинг +359 (02) 960 8442 krasimir.marinov@nnbulgaria.com
Диляна Димитрова 
Милева
Счетоводство +359 (02) 960 8410 Dilyana.Dimitrova@nnbulgaria.com

Управителен съвет 

Николай Стойков

Главен изпълнителен директор на Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД

Николай Стойков е главен изпълнителен директор на NN Пенсионноосигурително дружество ЕАД и на NN Животозастраховане в България. Започва да работи в компанията през 1994 г. като директор „Финансови пазари” в ING Bank. Преди това трудовият му път минава последователно през Министерство на Финансите, Булбанк и Хиосбанк. Висшето си икономическо образование завършва в УНСС със специалност Международни икономически отношения. Кариерата му е съпътствана от множество обучения и специализации в Амстердам, Лондон, Ню Йорк, Атина. През 2006 г. завършва двегодишна програма за висши мениджъри към INSEAD, Франция. Ръководи NN Пенсионноосигурително дружество и NN Животозастраховане в България от създаването им съответно през 2001 г. и 2006 г. Николай Стойков е член на управителния съвет на Джуниър Ачийвмънт България.

Анастас Петров

Изпълнителен директор на Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД

Анастас Петров е изпълнителен директор на NN Пенсионноосигурително дружество ЕАД от септември 2009 г. и търговски директор на NN Животозастраховане от януари 2012 г. Своята кариера в компанията той започва през април 2003 г. като началник на отдел „Управление на инвестициите" на NN Пенсионно осигуряване. Анастас Петров има значителен опит във финансовата сфера от работата си в СИБАНК в София, където последователно ръководи управление „Ликвидност” и отдела за „Корпоративни клиенти” на финансовата институция. Анастас Петров е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и на Комитета по инвестиции и капиталови пазари в асоциацията.

Елица Занчева

Ръководител търговска структура на Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД

Елица Занчева започва работа в  NN Пенсионноосигурително дружество ЕАД през 2007 г. като мениджър отдел „Развитие на бизнеса”. От септември 2009 г. тя е директор направление „Продажби”. А от юли 2015 г. заема позицията ръководител търговска структура на NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане. Своята кариера във финасовата сфера Елица Занчева стартира в Обединена българска банка, а впоследствие продължава в Райфайзен България, където заема позициите мениджър на специализираната мрежа от мобилни банкери на Райфайзенбанк и управител на Райфайзен имоти. Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София и има магистърска степен по "Финанси".

Мая Русева

Началник „Правен и регулативен” отдел на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД

Мая Русева започва работа в NN Пенсионно осигуряване през 2002 г. като юрист на компанията. От януари 2007 г. тя е началник на отдел „Правен и регулативен”. Преди това работи в Агенцията за приватизация. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски”. Преминала е специализирано обучение в Аdam Smith Institute London.

Диляна Димитрова Милева

Финансов мениджър на Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД

Диляна Милева се присъединява към екипа на компанията през 2005 година като вътрешен одитор, а впоследствие заема позицията финансов контрольор. От декември 2007 година тя е финансов мениджър на NN България. Преди това е заемала длъжности като финансов мениджър и главен счетоводител в Американската търговска камара в България, както и компании от производствения сектор и търговията. Висшето си икономическо образование завършва в УНСС със специалност „Счетоводство и контрол“. Притежава сертификат и е член на Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (ACCA).

Надзорен съвет

Мариус Даниел Попеску

Председател на Надзорния съвет на Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД

Мариус Попеску е избран за председател на Надзорния съвет на Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД считано от 14 януари 2020 г. От 2017 г. той е изпълнителен директор на NN Турция. Преди това, в продължение на 12 години, заема различни ръководни длъжности в NN Group в Румъния. Мариус Попеску е бил главен изпълнителен директор на NN Румъния, търговски директор на NN Румъния и главен изпълнителен директор на NN Investment Partners в Румъния. Преди да се присъедини към NN Group той работи като финансов анализатор в General Motors, Канада. Мариус има магистърска степен по финанси от университета „Сейнт Мери” в Канада и бакалавърска степен по икономика от Академията за икономически науки в Букурещ. Притежава редица професионални сертификати: ACCA (Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители), CIA (сертифициран вътрешен одитор), CPA, CFA (сертифициран финансов анализатор), сътрудник на Канадския институт за ценни книжа.

Проф. д-р Лалко Дулевски

Заместник-председател и независим член на Надзорния съвет на Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД

Проф. д-р Лалко Дулевски е член на Надзорния съвет на Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД от 14 януари 2020.  Той е председател на Общото събрание на Университета за национално и световно стопанство (УНСС),  директор на Центъра за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси и ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита” към университета. От 2003 г. той е председател на Икономическия и социален съвет на Република България, а от 2010 г. е член на Европейския икономически и социален комитет. Бил е старши съветник на Американската агенция за международно развитие  (USAID) по проект „Пенсионна реформа” и проект „Пазар на труда”. Между 1999 г. и 2010 г. е член на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Става член на Надзорния съвет на Национална агенция по заетостта през юни 1990  г. и негов председател от януари 2000 до юли 2001 г. В периода март 1999  - март 2001 г. е консултант по стратегическо планиране по проект на Световната банка за реформа на социалноосигурителната администрация (SIAP). От май 1998 до май 2001 г. проф. д-р Лалко Дулевски е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на пенсионноосигурителна компания „Солидарност”.  

Доц. д-р Людмила Векова

Член на Надзорния съвет на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД

Доц. д-р Людмила Векова е член на Надзорния съвет на Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД от 14 януари 2020. Тя е ръководител на катедра „Социални дейности” към Пловдивския университет „П. Хилендарски“ от нейното създаване и председател на УС на Българската асоциация за образование по социална работа. Работила е в Министерството на труда и социалната политика. В периода 2008 - 2011 г. е главен секретар и директор на дирекция в Икономическия и социален съвет на Република България. Заемала е редица ръководни позиции в пенсионноосигурителни дружества: от август 1996 до септември 1998 г. е член на УС на ПОК „Доверие” АД; от октомври 1998 до май 2004 г. е изпълнителен директор и член на УС на Пенсионноосигурителна компания „ДСК Родина” АД; от май 2004 г. до юли 2007 г. е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ПОК „Съгласие” АД; от февруари 2012 до октомври 2018 г. е била изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен  институт“ АД.

Последна промяна на: 12.05.2021 г.