За компанията

За компанията

    Ен Ен Пенсионноосигурително дружество ЕАД

Структура на управлeниеКапиталАкционери на фонда и %-но участие
Съвет на директорите:
Николай Стойков - председател 
Луис Мигел Гомес Ортис - член на СД 
Анастас Петров - изпълнителен директор
Мая Русева - член на СД
Eлица Занчева - член на СД
8 700 000 лева
100% NN Continental Europe Holding B.V.

Структура на управление на Попечителските съвети на Ен Ен Универсален пенсионен фонд (УПФ), Ен Ен Професионален пенсионен фонд (ППФ) и Ен Ен Доброволен пенсионен фонд (ДПФ)

NN УПФNN ППФNN ДПФ


Анастас Петров - председател
Здравчо Здравчев
Паунита Петрова
Биляна Йосифова
Веселина Старчева
Лиляна Лъскова
Людмила Антонова
Пирин Атанасов
Християн Христов
Добри Митрев
Мирослав Тончев
Любомир Левичаров
Олга Чугунска
Искра Ангелова
Снежана Яначкова

Анастас Петров - председател
Здравчо Здравчев
Паунита Петрова
Биляна Йосифова
Веселина Старчева
Лиляна Лъскова
Людмила Антонова
Пирин Атанасов
Християн Христов
Добри Митрев
Мирослав Тончев
Любомир Левичаров
Олга Чугунска
Искра Ангелова
Цветелина Милчалиева

Анастас Петров - председател
Павлина Маринова
Пенка Тишкова
Георги Ганев
Анелия Димова
Денислав Йорданов
Росица Данаилова
Гарабед Баракян
Милена Матеева
Емил Делибашев
Свилен ТодоровЗа връзка с попечителските съвети на УПФ и ППФ и консултативния съвет на ДПФ: 1404 София, бул. България № 49Б, тел. 02 / 960 8541, лице за контакти: София Микуцева – секретар.

Изпълнителни директори

ИмеДлъжностТелефонE-mail адрес
Николай Стойков Главен изпълнителен директор +359 (02) 960 8444 nikolay.stoykov@nnbulgaria.com
Анастас Петров Изпълнителен директор +359 (02) 960 8444 anastas.petrov@nnbulgaria.com

За повече информация: Център за контакт с клиенти: 0800 11 464

Корпоративни продажби Ивелина Косева +359 (02) 960 8473
Маркетинг Красимир Маринов +359 (02) 960 8442
Счетоводство Диляна Димитрова +359 (02) 960 8410

Съвет на директорите

Николай Стойков

Главен изпълнителен
директор на NN
Пенсионно осигуряване

Николай Стойков е главен изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване и на NN Животозастраховане в България. Започва да работи в компанията през 1994 г. като директор „Финансови пазари” в ING Bank. Преди това трудовият му път минава последователно през Министерство на Финансите, Булбанк и Хиосбанк. Висшето си икономическо образование завършва в УНСС със специалност Международни икономически отношения.Кариерата му е съпътствана от множество обучения и специализации в Амстердам, Лондон, Ню Йорк, Атина. През 2006 г. завършва двегодишна програма за висши мениджъри към INSEAD, Франция. Ръководи NN Пенсионноосигурително дружество и NN Животозастраховане в България от създаването им съответно през 2001 г. и 2006 г.

Анастас Петров

Изпълнителен директор
на NN Пенсионно осигуряване

Анастас Петров е изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване от септември 2009 г. и търговски директор на NN Животозастраховане от януари 2012 г. Своята кариера в компанията той започва през април 2003 г. като началник на отдел „Управление на инвестициите" на NN Пенсионно осигуряване. Анастас Петров има значителен опит във финансовата сфера от работата си в СИБАНК в София, където последователно ръководи управление „Ликвидност” и отдела за „Корпоративни клиенти” на финансовата институция. Анастас Петров е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и на Комитета по инвестиции и капиталови пазари в асоциацията.

Луис Мигел Гомес Ортис

Изпълнителен директор на NN Международни развиващи се пазари

Луис Мигел Гомес Ортис е икономист и актюер. Завършва мадридския университет „Комплутенсе“ и университета по финанси CUNEF, също в Мадрид. Придобива и следдипломни квалификации в INSEAD и ING Business School. Професор е в IEB Business School (Мадрид). След като кариерата му преминава през различни финансови институции в Испания, както в банковия, така и в застрахователния сектор (Uniber - Цюрих, Zaragozano Bank, Barclays) се присъединява към ING през 1990 г. Заемал е различни позиции в ING Insurance Испания, като от 2006 до 2012 г. е изпълнителен директор, а от 2006 до 2011 г. е член на Консултативния съвет на ING Direct Испания и председател на ING Retail Platform Испания. През януари 2012 г. става председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на ING Life Гърция. От юни 2016 г. е изпълнителен директор на NN Международни развиващите се пазари и член на Съвета на директорите на NN Services.

Елица Занчева

Ръководител търговска структура на NN Пенсионно осигуряване

Елица Занчева започва работа в NN Пенсионно осигуряване през 2007 г. като мениджър отдел „Развитие на бизнеса”. От септември 2009 г. тя е директор направление „Продажби”. А от юли 2015 г. заема позицията ръководител търговска структура на NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане. Своята кариера във финасовата сфера Елица Занчева стартира в Обединена българска банка, а впоследствие продължава в Райфайзен България, където заема позициите мениджър на специализираната мрежа от мобилни банкери на Райфайзенбанк и управител на Райфайзен имоти. Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София и има магистърска степен по "Финанси".

Мая Русева

Началник „Правен и регулативен”
отдел на NN Пенсионно осигуряване

Мая Русева започва работа в NN Пенсионно осигуряване през 2002 г. като юрист на компанията. От януари 2007 г. тя е началник на отдел „Правен и регулативен”. Преди това работи в Агенцията за приватизация. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски”. Преминала е специализирано обучение в Аdam Smith Institute London.

Последна промяна на: 27.06.2019 г.