Управленска структура на ОББ Пенсионно осигуряване

Управленска структура на ОББ Пенсионно осигуряване

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Структура на управлeниеКапиталАкционери на фонда и %-но участие
Управителен съвет:
Николай Стойков - председател 
Анастас Петров - изпълнителен директор
Мая Русева - член на УС
Eлица Занчева - член на УС
Венета Манова  - член на УС
8 700 000 лева
100% „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД

Структура на управление на Попечителските съвети на Универсален пенсионен фонд ОББ (УПФ) и на Професионален пенсионен фонд ОББ (ППФ) и на Консултативния съвет на Доброволен пенсионен фонд ОББ (ДПФ)

 УПФ ОББППФ ОББДПФ ОББАнастас Петров - председател
Здравчо Здравчев 
Биляна Йосифова
Веселина Старчева
Лиляна Лъскова
Людмила Антонова
Пирин Атанасов
Християн Христов
Добри Митрев
Мирослав Тончев
Любомир Левичаров
Олга Чугунска
Искра Ангелова
Снежана ЯначковаАнастас Петров - председател
Здравчо Здравчев 
Биляна Йосифова
Веселина Старчева
Лиляна Лъскова
Людмила Антонова
Пирин Атанасов
Християн Христов
Добри Митрев
Мирослав Тончев
Любомир Левичаров
Олга Чугунска
Искра Ангелова
Цветелина Милчалиева

Анастас Петров - председател
Бойко Димитрачков
Пенка Тишкова
Гергана Рядкова
Анелия Димова
Йордан Скорчев
Росица Данаилова
Нели Тинкова
Пламен Грозданов
Свилен ТодоровЗа връзка с попечителските съвети на УПФ и ППФ и консултативния съвет на ДПФ: 1404 София, бул. България № 49Б, тел. 02 / 960 8541, лице за контакти: София Микуцева – секретар.

Изпълнителни директори

ИмеДлъжностТелефонE-mail адрес
Николай Стойков Главен изпълнителен директор +359 (02) 960 8444 nikolay.stoykov@nnbulgaria.com
Анастас Петров Изпълнителен директор +359 (02) 960 8444 anastas.petrov@nnbulgaria.com

За повече информация: Център за контакт с клиенти: 0800 11 464

ИмеДлъжностТелефонE-mail адрес
Теодора Борисова Корпоративни продажби +359 (02) 960 8473 teodora.borisova@nnbulgaria.com
Красимир Маринов Маркетинг +359 (02) 960 8442 krasimir.marinov@nnbulgaria.com
Венета Манова Финанси и риск +359 (02) 960 8410 veneta.kovacheva@nnbulgaria.com

Управителен съвет 

Николай Стойков

Главен изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Николай Стойков е главен изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД и има дългогодишен опит в управлението на почти всички сегменти от пазара на банкови и небанкови финансови услуги. Tрудовият му път стартира и минава последователно през Министерство на Финансите, Булбанк и Хиосбанк. В периода от 1994 г. до 2001 г. е директор Финансови пазари на ING Bank в България. Ръководи NN Пенсионноосигурително дружество и NN Животозастраховане в България от създаването им съответно през 2001 г. и 2006 г. След придобиването на бизнеса на NN България от KBC през 2021 г. продължава да ръководи пенсионноосигурителното дружество под новия за компанията бранд – „Пенсионноосигурителна компания ОББ“. Висшето си икономическо образование завършва в УНСС със специалност „Международни икономически отношения“. Кариерата му е съпътствана от множество обучения и специализации в Амстердам, Лондон, Ню Йорк, Атина. През 2006 г. завършва двегодишна програма за висши мениджъри CEDEP към INSEAD, Франция. Николай Стойков е член на управителния съвет на Джуниър Ачийвмънт България.

Анастас Петров

Зам.-председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Анастас Петров е изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване от септември 2009 г. и търговски директор на NN Животозастраховане от януари 2012 г. Своята кариера в компанията той започва през април 2003 г. като началник на отдел „Управление на инвестициите“ на NN Пенсионно осигуряване. Анастас Петров има значителен опит във финансовата сфера от работата си в СИБАНК в София, където последователно ръководи управление „Ликвидност“ и отдела за „Корпоративни клиенти“ на финансовата институция. Анастас Петров е член на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и на Комитета по инвестиции и капиталови пазари в асоциацията. Той е завършил Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Стопанско управление и администрация“. Има и степен Бакалавър по „Европейска бизнес администрация“ от University of Lincolnshire and Humberside (ULH) във Великобритания.

Елица Занчева

Ръководител търговска структура на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАДЕлица Занчева започва работа в NN Пенсионно осигуряване през 2007 г. като мениджър отдел „Развитие на бизнеса“. От септември 2009 г. тя е директор направление „Продажби“, а от юли 2015 г. заема позицията ръководител търговска структура на NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане. Своята кариера във финасовата сфера Елица Занчева стартира в Обединена българска банка, а впоследствие продължава в Райфайзен България, където заема позициите мениджър на специализираната мрежа от мобилни банкери на Райфайзенбанк и управител на Райфайзен имоти. Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София и има магистърска степен по „Финанси“.

Мая Русева

Началник „Правен и регулативен” отдел на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Мая Русева започва работа в NN Пенсионно осигуряване през 2002 г. като юрист на компанията. От 2006 г. тя е началник на отдел „Правен и регулативен“ в NN Животозастраховане и от 2007 г. е член на Съвета на директорите на NN Пенсионно осигуряване. Професионалната си кариера започва в Агенцията за приватизация, където в периода от 1997 г. до 2002 г. работи като главен експерт в Правна дирекция. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски“. Преминала е специализирано обучение в Аdam Smith Institute London, както и различни обучения по управление на риска в NN Group. През 2012 г. и 2018 г. участва в проекти, свързани с функцията по съответствие, за Natinaonale-Nederlanden Испания и NN Group.

Венета Манова

Мениджър „Финанси и Риск“ на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Венета Манова започва своето професионално развитие през 2007 г. като мениджър, „Оперативен риск“ в ING Insurance България. Преди това тя заема позицията „Вътрешен одитор“ съответно в ING Банк и в Банка Пиреос България. Венета има завършена магистърска степен по специалностите „Международни икономически отношения“ и „Счетоводство и контрол“ от Университета за национално и световно стопанство в София. През 2010 г. тя получава професионална квалификация за сертифициран вътрешен одитор от Глобалния институт на вътрешните одитори в САЩ (the IIA, USA). Наред с това тя е сертифицирана от същия институт и в областта на Самооценка на рисковете и контролите. В периода май 2015 – юли 2021 г. Венета е Риск мениджър на NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане в България. От месец август 2021 г. тя заема позицията Мениджър „Финанси и риск“ в „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД.

Надзорен съвет

Коста Чолаков

Председател на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Коста Чолаков е избран за председател на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, считано от 09 август 2021 г. Той е председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ДЗИ от 2013 г. Започва кариерата си в застрахователно дружество „Интерамерикан“. През 1999 г. става мениджър „Управление на щети” в „Интерамерикан България“, а в периода от 2001 г. до 2013 г. е изпълнителен директор на „Интерамерикан България – Застрахователно дружество“ и „Интерамерикан България - Животозастраховане“. През периода 2011-2019 г. е член на Управителния съвет на АБЗ, а понастоящем е член на настоятелството на НАТФИЗ. Получава бакалавърска степен по право през 1996 г. от катедра „Право“ на Факултета по икономика и правни науки към Аристотеловия университет в Солун, Гърция, а през 1997 г. - магистърска степен по право от Queen Mary & Westfield College към Лондонския университет.

Татяна Иванова

Заместник-председател и член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Татяна Иванова е член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, считано от 09 август 2021 г. Тя е член на Кънтри тийма на КВС Груп за България, член е на УС и Изпълнителен директор „Маркетинг и дистрибуция – банкиране на дребно“ на ОББ. Татяна Иванова започва своята кариера преди 20 години в Сосиете Женерал и досега е изградила богата и международна кариера, заемайки ръководни позиции в различни подразделения на групата, сред които Директор „Банкиране на дребно“ в Република Македония, Директор „Насърчаване на продажбите“ в Русия, Маркетинг мениджър в Централата в Париж, Директор „Маркетинг и дигитално банкиране“ в Сосиете Женерал Експресбанк, България. От началото на ноември 2018 г. до заемането на позицията член на Управителния съвет и изпълнителен директор „Маркетинг и дистрибуция – Банкиране на дребно“ в ОББ, Татяна Иванова е Директор на Дирекция „Банкиране на дребно и дигитални продажби“ в ОББ. Има магистърска степен по Бизнес администрация от HEC – Paris.

Проф. д-р Григор Димитров

Член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД

Проф. д-р Григор Димитров е член на Надзорния съвет на „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД, считано от 09 август 2021 г. Той е преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. Член е на Академичния съвет. Има висше техническо и висше икономическо образование. Доктор по икономика. Професор. Проф. д-р Григор Димитров работи като главен изпълнителен директор и зам.-главен изпълнителен директор на пенсионна компания и на здравноосигурителна компания. Главен директор „Осигурителни отношения“ в Българската стопанска камара. Дългогодишен член на Надзорния съвет на НЗОК. Член на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Проф. Григор Димитров има над 70 публикации по проблемите на трудовите отношения, пенсионното и здравно осигуряване. Автор на две монографии и на лекции и учебни материали по проблемите на пенсионното и здравно осигуряване. Член на редколегията на сп. „Проблеми на труда“. Отличен е с приз „За цялостен принос в развитието на българското осигуряване“ от фондация „Велислав Гаврийски“.

Последна промяна на: 21.09.2021 г.