За компанията

За компанията


Условията, реда и начините за осъществяване на задължително допълнително пенсионно осигуряване и на допълнително доброволно пенсионно осигуряване са описани в Правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове на:

 
Съобщения за изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове на NN се публикуват във в-к „Сега" и в-к  „Труд".

 

Последна промяна на: 07.11.2018 г.