Правилници за организацията и дейността на пенсионните фондове

Правилници за организацията и дейността на пенсионните фондове

Условията, реда и начините за осъществяване на задължително допълнително пенсионно осигуряване и на допълнително доброволно пенсионно осигуряване са описани в Правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове на:

 
Съобщения за изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове на NN се публикуват във в-к „24 Часа" и в-к  „Труд".

 

Последна промяна на: 18.01.2021 г.