Правилници за организацията и дейността на пенсионните фондове

Правилници за организацията и дейността на пенсионните фондове

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Условията, реда и начините за осъществяване на задължително допълнително пенсионно осигуряване и на допълнително доброволно пенсионно осигуряване са описани в Правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове на:

 
Съобщения за изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове на NN се публикуват във в-к „24 Часа" и в-к  „Труд".

Условията, реда, начина и сроковете, съгласно които се извършват разсрочени изплащания на пенсии от УПФ ОББ от Фонда за разсрочени плащания ОББ,  са регламентирани в:

  • Правила на „Фонд за разсрочени плащания ОББ"

Последна промяна на: 24.09.2021 г.