Пенсионни калкулатори: Размер на пенсия от ДПФ

Пенсионни калкулатори: Размер на пенсия от ДПФ

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Каква пенсия ще получавам от доброволен пенсионен фонд?

Определи размера на вноската, която възнамеряваш да правиш за своето допълнително пенсионно осигуряване и може да изчислиш размера на пенсията, която ще получаваш след години.

Периодичност на вноската
Моята възраст
години
Размер на вноската
BGN
Възраст, на която ще се пенсионирам
години
Доходност за периода на осигуряване
%
Натрупана сума в доброволен пенсионен фонд до момента
BGN
Годишна индексация на вноската
Период за получаване на пенсия
години
месеца
Натрупана сума при пенсиониране
150 000 лв.

Размер на пенсията

550 лв.

Важно уточнение за изчисляването на пенсия от ДПФ

Изчисленията са примерни и не гарантират бъдещи резултати. Те са разработени при следните условия и допускания:

  • Технически лихвен процент, използван за определяне на първоначалния размер на пенсията - 3%
  • Стойност на управленска такса в размер на 4,25%

Полученият резултат се намира в зависимост от предоставените данни. Той не може да послужи, пряко или непряко, като юридически, финансов или данъчен съвет и винаги е необходимо да се обсъди с квалифициран професионалист при вземането на финансови решения. Всяка инвестиция носи риск и миналите резултати не са гаранция за настоящо или бъдещо инвестиционно представяне.Направете вашия личен финансов план!

Срещни се с консултант!

Свържете се с нашия център за "Облсужване на клиенти"

0800 11 464

Пишете ни, ако имате въпроси!

client.service@nnbulgaria.com
Последна промяна на: 02.07.2020 г.