Пенсионни калкулатори: Спестен данък

Пенсионни калкулатори: Спестен данък

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Колко данък върху доходите спестявам?

С този калкулатор можеш да изчислиш размера на данъка върху доходите, който спестяваш на годишна база, в случай че се осигуряваш в доброволен пенсионен фонд или правиш вноски за застраховка „Живот”.

Тип на договора
Годишен доход
BGN
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Периодичност на вноската
Размер на вноската


Животозастраховане
Периодичност на вноската
Размер на вноската


ДДПО
Максимална годишна сума облекчения
150 000 лв.
ДДПО
Спестен данък
550 лв.
Животозастраховане
Максимална годишна сума облекчения
150 000 лв.
Животозастраховане
Спестен данък
550 лв.

ОБЩО
Спестен данък

1100 лв.

Важно уточнение за изчисляването на спестения данък

Изчисленията са примерни и не гарантират бъдещи резултати. Те са разработени при следните условия и допускания:

  • Максимален осигурителен доход - 3000 лв. (за 2021 г.)                           
  • Данъчно облекчение до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината премии/вноски за застраховки "Живот" по основното покритие, съгласно ЗДДФЛ в сила от 01.01.2017 г.
  • Размерът на осигурителните вноски при граждански договори включва вноска за "Общо заболяване и майчинство" (1.4%).               
  • Изчисленията на база договорите за наем са разработени, при предположение, че лицето няма друг вид доход през годината и се начисляват 8% здравни осигурителни вноски.

Полученият резултат се намира в зависимост от предоставените данни. Той не може да послужи, пряко или непряко, като юридически, финансов или данъчен съвет и винаги е необходимо да се обсъди с квалифициран професионалист при вземането на финансови решения. Всяка инвестиция носи риск и миналите резултати не са гаранция за настоящо или бъдещо инвестиционно представяне.

Днес започва вашето утре!Направете вашия личен финансов план!

Срещни се с консултант!

Свържете се с нашия център за "Облсужване на клиенти"

0800 11 464

Пишете ни, ако имате въпроси!

client.service@nnbulgaria.com
Последна промяна на: 26.04.2021 г.