Пенсионни калкулатори: Размер на пенсия от УПФ

Пенсионни калкулатори: Размер на пенсия от УПФ

Каква пенсия ще получавам от универсален пенсионен фонд?

С този калкулатор можеш да изчислиш размера на очакваната пенсия от универсален пенсионен фонд. Въведи нужните параметри и изчисли каква ще бъде тя.

Моята възраст
години
Натрупана сума в пенсионен фонд до момента
BGN
Пол
Брутен месечен осигурителен доход
0 BGN
3000 BGN
BGN
Очакван годишен ръст на заплатата
%
Доходност за периода на осигуряване
%
Натрупана сума при пенсиониране
лв.

Начален размер
на пенсията

лв.
Натрупана сума при пенсиониране
лв.

Важно уточнение за изчисляването на пенсия от УПФ

Изчисленията са примерни и не гарантират бъдещи резултати. Те са разработени при следните условия и допускания:

  • Технически лихвен процент, използван за определяне на първоначалния размер на пенсията - 3%
  • Усреднена стойност на управленска такса в размер на 3,5%
  • Максималeн осигурителен доход от 3000 лв. (за 2020 г.)

Полученият резултат се намира в зависимост от предоставените данни. Той не може да послужи, пряко или непряко, като юридически, финансов или данъчен съвет и винаги е необходимо да се обсъди с квалифициран професионалист при вземането на финансови решения. Всяка инвестиция носи риск и миналите резултати не са гаранция за настоящо или бъдещо инвестиционно представяне.

Последна промяна на: 02.07.2020 г.