Инвестиции и статистика

Инвестиции и статистика

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

С помощта на NN Пенсионно осигуряване можеш да се чувстваш спокоен, че грижата за финансовото ти бъдеще е в сигурни ръце. Ние се отнасяме отговорно към управлението на твоите средства, като спазваме изискванията на закона и вътрешните си политики, и избягваме конфликтите на интереси.

Грижим се за това инвестициите ни да постигат доходност в дългосрочен план при минимален риск. Защото нашата цел е твоята финансова сигурност, която да ти осигури по-добър живот.

NN Group е сред лидерите в управлението на активи в Европа и Азия, като към настоящия момент активите под управление на NN Investment Partners възлизат на 246 милиарда евро. В България NN утвърждава най-добрите постижения от своя опит по света, като разчита на прозрачността на компанията и изключителния професионализъм на своите инвестиционни консултанти.

В NN Пенсионно осигуряване работи екип от мениджъри с богат опит в инвестициите на различни класове активи и портфейли. Управлението на активите на пенсионните фондове на NN се осъществява на базата на инвестиционна политика, която се разработва съвместно с консултанти от NN Investment Partners в Хага, приема се от регионалния комитет по управление на активите на NN Group за Централна Европа и се утвърждава от Съвета на директорите на Дружеството.

Банка попечител

Уникредит Булбанк

Инвестиционни посредници

Райфайзенбанк България ЕАД

Първа финансова брокерска къща АД

Cowen Execution Services Limited

Последна промяна на: 12.10.2021 г.