Инвестиции и статистика

Инвестиции и статистика

С помощта на NN Пенсионно осигуряване можеш да се чувстваш спокоен, че грижата за финансовото ти бъдеще е в сигурни ръце. Ние се отнасяме отговорно към управлението на твоите средства, като спазваме изискванията на закона и вътрешните си политики, и избягваме конфликтите на интереси.

Грижим се за това инвестициите ни да постигат доходност в дългосрочен план при минимален риск. Защото нашата цел е твоята финансова сигурност, която да ти осигури по-добър живот.

NN Group е сред лидерите в управлението на активи в Европа и Азия, като към настоящия момент активите под управление на NN Investment Partners възлизат на 246 милиарда евро. В България NN утвърждава най-добрите постижения от своя опит по света, като разчита на прозрачността на компанията и изключителния професионализъм на своите инвестиционни консултанти.

В NN Пенсионно осигуряване работи екип от мениджъри с богат опит в инвестициите на различни класове активи и портфейли. Управлението на активите на пенсионните фондове на NN се осъществява на базата на инвестиционна политика, която се разработва съвместно с консултанти от NN Investment Partners в Хага, приема се от регионалния комитет по управление на активите на NN Group за Централна Европа и се утвърждава от Съвета на директорите на Дружеството.

Банка попечител

Уникредит Булбанк

Инвестиционни посредници

Райфайзенбанк България ЕАД

Първа финансова брокерска къща АД

Cowen Execution Services Limited

KCG Europe Limited

Последна промяна на: 16.07.2020 г.