Инвестиции и статистика

Инвестиции и статистика

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Представяме графика за месечното изменение на стойността на един дял на фондовете, управлявани от NN Пенсионно осигуряване, за период от пет години.

Графика за стойността на един дял на ФДПО, управлявани от ЕН ЕН ПОД ЕАД за периода януяри 2013 - април 2021 г.

Последна промяна на: 28.06.2021 г.