Инвестиции и статистика

Инвестиции и статистика

Тук споделяме с теб информация относно динамиката на управляваните активи и броя на осигурените лица в пенсионните фондове на NN на тримесечие. Представяме и графика за месечното изменение на стойността на един дял на фондовете, управлявани от NN Пенсионно осигуряване, за период от пет години.
Последна промяна на: 27.04.2020 г.