Пенсионноосигурителната система в България

Пенсионноосигурителната система в България

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Основна задача на тристълбовия пенсионен модел е обединяване на предимствата на разходо-покривната система и на капиталовите системи с цел осигуряване на пенсионни доходи, заместващи значителна част от доходите преди пенсиониране.

Ето и малко факти, които могат да ви бъдат полезни:

През 2000 г. се постави началото на тристълбова система на пенсионно осигуряване в България. Тристълбовата система в България съчетава предимствата на разходо-покривната система (държавната система на пенсионно осигуряване - I стълб) и капиталовите системи (ДЗПО - II стълб, което функционира чрез универсални и професионални фондове, и допълнително доброволно пенсионно осигуряване ДДПО - III стълб).

Разходопокривната система се базира на принципа на солидарността между поколенията. Това означава, че работещите днес, чрез осигурителни вноски и данъци, осигуряват изплащането на пенсиите на сегашните пенсионери. Влошаването на демографската структура означава и намаляване на броя на работещите, което поставя сериозни предизвикателства пред системата на държавното обществено осигуряване за изплащане на адекватни пенсии в бъдеще.

Именно поради тази причина нараства значението на капиталовите системи, които чрез използване на възможностите на капиталовите пазари имат за цел да доведат до увеличаване на внесения капитал на осигурените лица. При капиталовия принцип на осигуряване средствата се натрупват в индивидуална партида и са собственост на осигурения. Размерът на пенсията се определя в зависимост от размера на натрупаните по партидата средства и в съответствие с правилника на съответния пенсионен фонд. Капиталовите системи са въведени в държавите с най-добро пенсионно осигуряване в Европа: Холандия, Швеция, Дания, Швейцария, Великобритания и др. 

Как функционира пенсионната система?

Към държавната система на пенсионно осигуряване (I стълб) се добави допълнително задължително пенсионно осигуряване – ДЗПО (II стълб), което функционира чрез универсални и професионални фондове, и допълнително доброволно пенсионно осигуряване ДДПО (III стълб), което функционира чрез доброволни пенсионни фондове. Така, в допълнение към държавната пенсия, вече може да получавате от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и пенсии, формирани на капиталов принцип.


Последна промяна на: 22.01.2021 г.