Пенсионни решения

Пенсионни решения

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

NN Пенсионно осигуряване предлага решения, включени във втория и третия стълб на пенсионното осигуряване. В Универсалния (УПФ) и Професионалния (ППФ) фонд на NN се натрупват средства за задължителните допълнителни пенсии, които според закона се администрират от пенсионноосигурителното дружество.

За разлика от участието в универсален и професионален пенсионен фонд, включването в доброволен пенсионен фонд (ДПФ) не е задължително, но то може да се окаже съществена част от бъдещите ви доходи.

Последна промяна на: 24.04.2020 г.