Пенсионни решения

Пенсионни решения

NN Пенсионно осигуряване предлага решения, включени във втория и третия стълб на пенсионното осигуряване. В Универсалния (УПФ) и Професионалния (ППФ) фонд на NN се натрупват средства за задължителните допълнителни пенсии, които според закона се администрират от пенсионноосигурителното дружество.

За разлика от участието в универсален и професионален пенсионен фонд, включването в доброволен пенсионен фонд (ДПФ) не е задължително, но то може да се окаже съществена част от бъдещите ви доходи.

Последна промяна на: 24.04.2020 г.