Пенсионни решения

Пенсионни решения

Размер на пенсията

Размерът на срочната пенсия от NN Професионален пенсионен фонд се определя от:

  • размера и регулярността на вноските, които постъпват в осигурителната партида;
  • размера на таксите и удръжките;
  • доходността на инвестициите;
  • техническата лихва;
  •  срока на получаване на пенсия за ранно пенсиониране.

Последна промяна на: 02.05.2019 г.