Пенсионни решения

Пенсионни решения

Такси и удръжки

За осъществяване на дейността си NN Професионален пенсионен фонд събира следните законоустановени такси и удръжки (считано от 01.01.2019 г.):

  • административна такса - 3,75 % от всяка осигурителна вноска;
  • инвестиционна такса - 0,75 % годишно върху активите на фонда;

Информация за таксите и удръжките има в Правилника за организацията и дейността на NN Професионален пенсионен фонд.

Последна промяна на: 02.05.2019 г.