Пенсионни решения

Пенсионни решения

Такси и удръжки 

За осъществяване на дейността си NN Универсален пенсионен фонд събира следните законоустановени такси и удръжки (считано от 01.01.2019 г.):

•    административна такса - 3,75 % от всяка осигурителна вноска;

•    инвестиционна такса - 0,75% годишно върху стойността на нетните активи на фонда;

Информация за таксите и удръжките има в Правилника за организацията и дейността на NN Универсален пенсионен фонд.

Последна промяна на: 27.04.2020 г.