Пенсионни решения

Пенсионни решения

Колко пари са ми нужни, за да се пенсионирам?

Пенсионирането може да ни изглежда много далечно, но дори и младите хора не бива да го игнорират.

Да разчитаме, че държавата ще обезпечи пенсионирането ни, е много рискова стратегия. Държавната пенсия не само е значително по-ниска в сравнение с приходите на работещия човек, но управляващите могат също така да променят размера на пенсията или минималната пенсионна възраст. Държавният дълг, застаряването на населението и по-дългата средна продължителност на живота принуждават много страни да увеличават минималната пенсионна възраст. Ако искаме сами да спестяваме за пенсията си, трябва да следваме три стъпки – планиране, бюджетиране и спестяване.

Стъпка 1: Да направим план, за да не разчитаме само на късмета си!

Различните хора имат нуджа от различни суми след пенсионирането си. Тази сума зависи основно от това кога искаме да се пенсионираме и какъв живот искаме да водим в златните си години.

Планирането важи и за младите хора. Най-общата представа за това къде искаме да живеем след пенсионирането си или дали мечтаем да обиколим света, или да останем вкъщи близо до внуците си, може да помогне за постигането на дългосрочните ни цели.

Надеждата, че може да наследим голяма сума пари или че ще направим цяло състояние от продажба на имоти, също не е разумен подход. Планът да разчитаме само на късмета си не е добър план.

Стъпка 2: Да направим бюджет за пенсионирането си

Бюджетът трябва да включва предполагаемата сума, която ще получим от държавата, допълнителни финансови облаги от работодателя, личните ни спестявания и инвестиции. С наближаването на пенсионна възраст, добра идея е да потърсим професионален съвет за по-точно пресмятане на очакваните доходи. Могат да ни помогнат и онлайн приложения като пенсионните калкулатори. Отговорите на въпросите, свързани с целите, които си поставяме по отношение на жизнения ни стандарт, ще ни помогнат да разберем дали трябва да спестяваме повече, да работим по-дълго или да променим очакванията си.

Стъпка 3: Да спестяваме отрано

За да постигнем целите си за пенсиониране, важно е да започнем да спестяваме възможно най-рано. Благодарение на сложната лихва, ранното спестяване може да направи дългосрочните ни цели по-лесно постижими. Нека вземем за пример Иван и Христо - двама човека, които спестяват. Иван спестява 2 000 лв. на година от 25-годишна възраст, а Христо - 4 000 лв, но от 40-годишна възраст. До навършване на 60 години, при 3% лихва, Иван ще има натрупани 125 000 лв., а Христо - 110 000 лв. Иван успява да натрупа повече средства, въпреки че внася по-малка сума, поради влиянието на сложната лихва.

Не забравяйте за инфлацията.

Когато планираме бюджета си за пенсионна възраст, не трябва да забравяме, че цената на живота поскъпва всяка година. Дори при ниски нива на инфлация, с времето нарастването на цените се натрупва.

Последна промяна на: 19.03.2015 г.