NN Професионален пенсионен фонд

NN Професионален пенсионен фонд

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

В професионален пенсионен фонд се осигурява всеки, който упражнява I-ва или II-ра категория труд. (Всички дейности от  I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 64 от 2001 г.). Това дава право на допълнителна срочна пенсия за ранно пенсиониране. Срочната пенсия се получава до момента на придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване.

Тъй като става въпрос за предсрочна пенсия на работещи при извънредно тежки условия и натрупване на по-голяма сума, вноските в професионалния фонд са по-високи от вноските в универсалния пенсионен фонд. Освен това, те се поемат изцяло от работодателя. 

Размер на вноската

Размерът на осигурителната вноска се определя всяка година с Кодекса за социално осигуряване. Вноската в професионален пенсионен фонд е месечна, парична и е изцяло за сметка на работодателя. Размерът й за 2021 г. е, както следва:
 

Защо да изберете NN за свой професионален пенсионен фонд?

  • Още от създаването си NN защитава интересите на малките професионални общности. Една от двете холандски застрахователни компании, основали NN, възниква като обединение на дружества, които застраховат срещу пожар.
  • Инвестициите на нашия професионален пенсионен фонд са с такова ниво на риск, че да осигурят дългосрочна доходност, отчитайки развитието на инфлацията.
  • Получаването на предварителна срочна пенсия изисква бързо обслужване и навременна консултантска помощ. Ето защо нашите осигурителни посредници са винаги на разположение  ̶  в нашите регионални офиси. За всичко, което ви интересува, може да ни попитате на безплатния телефон в Центъра за контакт с клиенти 0800 11 464.

Ограничаване на отговорност

Представянето на продуктите не е пълно по отношение на всички техни специфики и характеристки. Пълна информация за осигуряването в професионалния пенсионен фонд и за видовете плащания се съдържа в Правилника за организацията и дейността на NN Професионален пенсионен фонд.

Последна промяна на: 22.01.2021 г.