NN Професионален пенсионен фонд: Размер на пенсията

NN Професионален пенсионен фонд: Размер на пенсията

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

От какво зависи размерът на пенсията от NN Професионален пенсионен фонд?

Размерът на срочната пенсия от NN Професионален пенсионен фонд се определя от:

  • размера и регулярността на вноските, които постъпват в осигурителната партида;

  • размера на таксите и удръжките;

  • доходността на инвестициите;

  • техническата лихва;

  • срока на получаване на пенсия за ранно пенсиониране.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.