NN Професионален пенсионен фонд: Размер на пенсията

NN Професионален пенсионен фонд: Размер на пенсията

От какво зависи размерът на пенсията от NN Професионален пенсионен фонд?

Размерът на срочната пенсия от NN Професионален пенсионен фонд се определя от:

  • размера и регулярността на вноските, които постъпват в осигурителната партида;

  • размера на таксите и удръжките;

  • доходността на инвестициите;

  • техническата лихва;

  • срока на получаване на пенсия за ранно пенсиониране.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.