Пенсионни решения

Пенсионни решения

За осъществяване на дейността си NN Професионален пенсионен фонд събира следните законоустановени такси и удръжки:

Административна такса

  • 3,75 % от всяка осигурителна вноска;

Инвестиционна такса

  • 0,75% годишно върху стойността на нетните активи на фонда.

Информация за таксите и удръжките има в Правилника за организацията и дейността на NN Професионален пенсионен фонд.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.