NN Професионален пенсионен фонд: Такси и удръжки

NN Професионален пенсионен фонд: Такси и удръжки

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

За осъществяване на дейността си NN Професионален пенсионен фонд събира следните законоустановени такси и удръжки:

Удръжка от осигурителната вноска

  • 3,75 % от всяка осигурителна вноска;

Инвестиционна такса

  • 0,75% годишно върху стойността на нетните активи на фонда.

Информация за таксите и удръжките има в Правилника за организацията и дейността на NN Професионален пенсионен фонд.

Последна промяна на: 26.04.2021 г.