NN Професионален пенсионен фонд: Пенсии и други плащания

NN Професионален пенсионен фонд: Пенсии и други плащания

Осигурените в NN Професионален пенсионен фонд имат право на:

  • Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране;
  • Еднократно изплащане до 50% от натрупаната в партидата сума при трайно намалена работоспособност над 89,99%;
  • Еднократно или разсрочено изплащане на наследниците на осигуреното лице/ пенсионер  ̶  на законните наследници: преживял съпруг/ -а, низходящи (деца, внуци) или възходящи (родители, баба, дядо) по реда на Закона за наследството.

Условия за изплащане на пенсии от Професионален пенсионен фонд

През 2021 г. се извършва изплащане на пенсии от професионалните пенсионни фондове, ако са изпълнени следните условия:

За работилите при условията на I-ва категория труд – 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г.

  • за жените навършена възраст от 49 години и 8 месеца;
  • за мъжете навършена възраст от 53 години и 8 месеца;

За работилите при условията II-ра или I-ва категория труд – 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г.

  • за жените навършена възраст от 54 години и 8 месеца; 
  • за мъжете навършена възраст от 58 години и 8 месеца. 
Пенсията, която ще се отпуска от Професионалните пенсионни фондове е срочна до придобиване право на пожизнена пенсия от ДОО по чл.68, ал.1 от КСО. 
Лицата, които желаят да им бъде отпусната пенсия от Професионалния пенсионен фонд, трябва да докажат осигурителния стаж в съответната категория с удостоверение, издадено от НОИ.
В случай че лицето не е придобило право на професионална пенсия съгласно горепосочените условия, то има право при пенсиониране (по част първа от Кодекса за социално осигуряване) да изтегли еднократно или да прехвърли набраните средства по индивидуалната си партида от професионалния в универсалния фонд.
Последна промяна на: 21.04.2021 г.