NN Универсален пенсионен фонд

NN Универсален пенсионен фонд

NN Универсален пенсионен фонд

В универсален пенсионен фонд постъпват средствата за вашата втора пенсия. Те са част от задължителните осигурителни вноски, които всеки месец по закон се удържат от вашата заплата и се превеждат към Националната агенция за приходите (НАП), а оттам – към частните пенсионни фондове.

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е валидно само за родените след 31.12.1959 г.

Размерът на вноската за 2021 г. е 5% от осигурителния доход, като 2,8% се покриват от работодателя и 2,2% от служителя. Средствата се натрупват във ваша лична партида, от която по-късно, при изпълнение на условията за пенсиониране, се изплаща и личната ви допълнителна пенсия.

  

Защо да изберете NN за свой универсален пенсионен фонд?

  • NN има 175-годишен опит в управлението на личните финанси и се грижи за нарастването им във времето, и за тяхната сигурност. В България ползваме доказано работещ механизъм за изплащане на допълнителна пенсия – същия, който прилагаме в повече от 18 страни по света.
  • Средствата от осигурителните вноски се инвестират при стриктни правила, балансиран риск и с ясни цели. Компанията се стреми да запази покупателната способност на средствата, като доходността им остане над равнището на инфлацията. За състоянието на средствата по вашата осигурителна партида можете да се информирате ежедневно онлайн или на безплатен телефон 0800 11 464 в Центъра за контакт с клиенти. По-обстойна информация за услугите ни е на ваше разположение и в нашите регионални офиси.
  • Постигаме резултати

Доходност

Натрупаните средства в осигурителната партида на един осигурен в NN Универсалeн пенсионен фонд са по-високи от средните за пазара.

  
   

Ограничаване на отговорност

Представянето на продуктите не е пълно по отношение на всички техни специфики и характеристки. Пълна информация за осигуряването в универсалния пенсионен фонд и за видовете плащания се съдържа в Правилника за организацията и дейността на NN Универсален пенсионен фонд.

Последна промяна на: 29.06.2021 г.