NN Универсален пенсионен фонд: Размер на пенсията

NN Универсален пенсионен фонд: Размер на пенсията

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Размерът на пожизнената пенсия от NN Универсален пенсионен фонд се определя от:

  • размера и регулярността на вноските, които постъпват в осигурителната партида;

  • размера на таксите и удръжките;

  • доходността на инвестициите;

  • техническата лихва;

  • продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици.

Последна промяна на: 13.06.2020 г.