NN Универсален пенсионен фонд: Размер на пенсията

NN Универсален пенсионен фонд: Размер на пенсията

Размерът на пожизнената пенсия от NN Универсален пенсионен фонд се определя от:

  • размера и регулярността на вноските, които постъпват в осигурителната партида;

  • размера на таксите и удръжките;

  • доходността на инвестициите;

  • техническата лихва;

  • продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици.

Последна промяна на: 13.06.2020 г.