NN Универсален пенсионен фонд: Такси и удръжки

NN Универсален пенсионен фонд: Такси и удръжки

За осъществяване на дейността си NN Универсален пенсионен фонд събира следните законоустановени такси и удръжки:

Административна такса

  • 3,75 % от всяка осигурителна вноска;

Инвестиционна такса

  • 0,75% годишно върху стойността на нетните активи на фонда.

Информация за таксите и удръжките има в Правилника за организацията и дейността на NN Универсален пенсионен фонд.

Последна промяна на: 13.06.2020 г.