NN Универсален пенсионен фонд: Такси и удръжки

NN Универсален пенсионен фонд: Такси и удръжки

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

За осъществяване на дейността си NN Универсален пенсионен фонд събира следните законоустановени такси и удръжки:

Удръжка от осигурителната вноска

  • 3,75% от всяка осигурителна вноска - при постъпили по-малко от 120 месечни осигурителни вноски; 
  •  3,60% от всяка осигурителна вноска - при постъпили 120 или повече месечни осигурителни вноски.

Инвестиционна такса

  • 0,75% годишно върху стойността на нетните активи на фонда.

Информация за таксите и удръжките има в Правилника за организацията и дейността на NN Универсален пенсионен фонд.

Последна промяна на: 14.04.2021 г.