Препоръчай ми решение

Препоръчай ми решение

Вие можете да си осигурите добро равнище на доходи в годините след пенсиониране, ако използвате всички форми на осигуряване, които българската пенсионна система предлага. В зависимост от вашите нужди, възраст и категория труд, NN Пенсионно осигуряване ви предоставя подходящи осигурителни решения.

Разберете как с NN можете да запазите стандарта си на живот след пенсиониране.
Последна промяна на: 26.08.2019 г.