Препоръчай ми решение за пенсионно осигуряване

Препоръчай ми решение за пенсионно осигуряване

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Как да запазите стандарта си на живот?

Вие можете да си осигурите добро равнище на доходи в годините след пенсиониране, ако използвате всички форми на осигуряване, които българската пенсионна система предлага. В зависимост от вашите нужди, възраст и категория труд, NN Пенсионно осигуряване ви предоставя подходящи осигурителни решения. Разберете как с NN можете да запазите стандарта си на живот след пенсиониране.

Ако първата работа ви предстои

Ако вече работите

Ако вече сте пенсионер

Ако сте работодател

Последна промяна на: 16.07.2020 г.