Препоръчай ми решение, ако съм работодател

Препоръчай ми решение, ако съм работодател

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване за служители 

За вас е важно да стимулирате вашите служители, а допълнителното доброволно пенсионно осигуряване с вноски от работодател е ясен знак, че мислите за своите служители и разчитате на дългосрочни отношения с тях. Ето защо тази форма на осигуряване присъства все по-често в пакета от социални придобивки, които компаниите предлагат. Фирмите с ангажирана социална политика определено са по-привлекателен работодател за квалифицираните и търсени професионалисти. И вашата фирма може да стане част от тях с неголяма инвестиция в бъдещето на вашите служители.

В допълнение към останалите ползи, вноските от работодател в размер до 60 лв. на месец на служител се считат за разход за дейността и върху тях работодателят не дължи осигурителни вноски и данък.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.