Препоръчай ми решение, ако съм работодател

Препоръчай ми решение, ако съм работодател

ВАЖНО!

 Новото име на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД е
„Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД. То отразява постигнатата договореност между NN Group и KBC Груп в България. Промяната на собствеността няма да засегне условията по съществуващите договори, професионализма при управление на средствата, качеството на обслужване и разнообразието от предоставяни решения.
Повече информация за новата компания и за произтичащите от това промени за клиентите на NN, вижте тук.

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване за служители 

За вас е важно да стимулирате вашите служители, а допълнителното доброволно пенсионно осигуряване с вноски от работодател е ясен знак, че мислите за своите служители и разчитате на дългосрочни отношения с тях. Ето защо тази форма на осигуряване присъства все по-често в пакета от социални придобивки, които компаниите предлагат. Фирмите с ангажирана социална политика определено са по-привлекателен работодател за квалифицираните и търсени професионалисти. И вашата фирма може да стане част от тях с неголяма инвестиция в бъдещето на вашите служители.

В допълнение към останалите ползи, вноските от работодател в размер до 60 лв. на месец на служител се считат за разход за дейността и върху тях работодателят не дължи осигурителни вноски и данък.

Последна промяна на: 16.07.2020 г.